A ménteleki tanári kar (fogadóórákkal!)


2017/18. tanév

Név:
Végzettség:
Tanított tantárgy:
Fogadó óra:
Csipakné Kolmann Ágnes
általános iskolai tanító
Napközi
Ének-zene
Etika
Szerda 4. óra
Garamvölgyi Luca
tanár
Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Tanulószoba
Péntek 5. óra
Gere Hedvig
osztályfőnök (1. o.) munkaközösség vezető (alsó tagozat)
általános iskolai tanító
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Környezetismeret
Rajz vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés
Ének-zene
Hétfő 4. óra
Hóka Zsuzsanna
tanár
Matematika
Fizika
Hétfő 3. óra
Borsik Viktor (Óraadó)
tanár
testnevelés
egyeztetés szükséges
Kelemenné B. Kis Julianna osztályfőnök 4. osztály
általános iskolai tanító
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Környezetismeret
Vizuális kultúra, rajz
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Péntek 0. óra
Kutas Kinga
osztályfőnök 3. osztály
általános iskolai tanító
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra, rajz
Napközi
Hétfő 6. óra
Ludányi Erika
általános iskolai tanító
Matematika
Testnevelés
Életvitel és gyakorlat
Napközi
Hétfő 4. óra
Makai Magdolna Nóra
általános iskolai tanító
Napközi
Életvitel és gyakorlat
Péntek 5. óra
Csorba György osztályfőnök 5. osztály
okleveles tanár
Történelem
Etika
Tanulószoba
Osztályfőnöki
Kedd 7. óra
Mészáros Orsolya osztályfőnök 6. osztály
tanár
Angol
Osztályfőnöki Tanulószoba
Csütörtök 4. óra
Mihócza Zsolt
osztályfőnök 7. osztály
tanár
Természetismeret Kémia
Technika
Biológia
Tanulószoba
Osztályfőnöki
Csütörtök 4. óra
Tassy Lilla
általános iskolai tanító
Magyar nyelvtan
Magyar irodalom
Matematika
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra, rajz
Testnevelés
Dráma és tánc
Életvitel és gyakorlat
Kedd 6. óra
Módráné Fekete Katalin
általános iskolai tanító
Napközi
Ének-zene
Péntek 6. óra
Virág Attila
osztályfőnök (8. osztály) munkaközösség vezető felső tagozat
tanár
Osztályfőnöki
Informatika
Biológia
Földrajz
Tanulószoba
Természetismeret
Hétfő 4-5. óra
László Judit
gyógypedagógiai tanár, MA
Rehabilitációs óra, egyéni foglalkozás
Kedd 8. óra
Szeleczki István
tagintézmény vezető
gyógypedagógiai tanár
Rehabilitációs óra, egyéni foglalkozás Rajz
időpont a titkárságon kérhető
Megyesi Zsófia (Óraadó)
tanár
énekkar
egyeztetés szerint
Molnár Péter
tanár
Testnevelés és sport
Kedd 1. és 4. óra2016/17. tanév


Név:
Tantárgy:
Osztályfőnök, munkaközösség vezető
Fogadó óra
Csipakné Kolmann Ágnes
Ének, Hit- és erkölcstan, Napközis foglalkozás,

szerda 3. óra
Csorba György
Erkölcstan, Hit- és erkölcstan,  Tanulószoba, Történelem

csütörtök 5. óra
Garamvölgyi Luca Emese
Irodalom, Magyar nyelv, Tanulószoba,

hétfő 5. óra
Gere Hedvig
tanító
osztályfőnök 4. osztály alsós munkaközösség vezető
hétfő 4. óra
Hóka Zsuzsanna
Matematika, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Művészetek,  Rajz és vizuális kultúra,Tanulószoba,

kedd 5. óra
Horváthné Erdélyi Zsuzsanna (óraadó)
Ének-zene

hétfő 1. óra
Kelemen György
 Osztályfőnöki, Testnevelés és sport
osztályfőnök 8. osztály
hétfő 5. óra
Kelemenné Bodor Kis Julianna
tanító
osztályfőnök 3. osztály
péntek 0. óra
Kutas Kinga
tanító
osztályfőnök 2. osztály
péntek 4. óra
László Judit Gabriella
gyógypedagógia

péntek 0. óra
Ludányi Erika


hétfő 6. óra
Makai Nóra
Életvitel és gyakorlat,  Rajz és vizuális kultúra,

péntek 6. óra
Megyesi Zsófia (óraadó)
Énekkar

egyeztetés szerint
Mészáros Orsolya
Angol nyelv, Osztályfőnöki,  Tanulószoba,
osztályfőnök 5. osztály
szerda 3. óra
Mihócza Zsolt
Biológia, Egészségtan, Kémia, Környezetismeret,  Osztályfőnöki, Tanulószoba, Technika, életvitel és gyakorlat, Természetismeret
osztályfőnök 6. osztály
hétfő 3. óra
Ritter Nándor (hitoktató)
Hit- és erkölcstan

egyeztetés szerint
Soós Zsuzsa (áttanító)
Fizika

egyeztetés szerint
Szeleczki István
gyógypedagógia
tagintézmény vezető
telefonos egyeztetés szerint
Tassy Lilla
tanító
osztályfőnök 1. osztály
hétfő 6. óra
Tekes Ágnes Nóra
tanító

szerda 6. óra
Virág Attila
Biológia,  Földrajz, Informatika, Osztályfőnöki,Tanulószoba, Természetismeret
osztályfőnök 7. osztály felsős munkaközösség vezető
hétfő 5. óra


2015/16. tanév Név:
Osztályfőnök:
Tantárgyak:
Besze Márk
 Of.: 4.o.
Általános iskolai tanító, Diákönkormányzati foglalkozás, Dráma és tánc,
Csipakné Kolmann Ágnes
Általános iskolai tanító, Ének, Erkölcstan, Napközis foglalkozás, Technika, életvitel és gyakorlat
Földi Tibor (hitoktató)
Katolikus hittan
Garda László Béla
Intézményvezető (Vásárhelyi Pál Ált. Isk. és AMI), erkölcstan (óraadó)
Gere Hedvig  az alsós munkaközösség vezetője
Of.:3.o.
Általános iskolai tanító
Hóka Zsuzsanna
Of.:8.o.
 Matematika, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Művészetek, Osztályfőnöki, Rajz és vizuális kultúra,
Kelemen György
Of.:7.o.
Osztályfőnöki, Testnevelés és sport
Kelemenné B. Kis Julianna
Of.:2.o.
Általános iskolai tanító,
Kutas Kinga
Általános iskolai tanító, Napközis foglalkozás,
László Judit Gabriella
Gyógypedagógus
Makai Nóra
Életvitel és gyakorlat, Napközis foglalkozás, Rajz és vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat
Mayer Győző
Ember- és társadalomismeret, Etika, Tanulószoba, Történelem
Megyesi Zsófia (óraadó)
Énekkar
Mészáros Orsolya
Angol nyelv, Tanulószoba,
Mihócza Zsolt
Of.:5.o.
Biológia, Egészségtan, Kémia, Környezetismeret, Osztályfőnöki, Tanulószoba, Technika, életvitel és gyakorlat, Természetismeret
Módráné Fekete Katalin (óraadó)
Ének,
Németh Attiláné
 Általános iskolai tanító, Napközis foglalkozás,
Ritter Nándor (hitoktató)
Református hittan
Soós Zsuzsa (Móricz Zs. Ált.Isk.) - távolléte idején: Sebestyén Lászlóné, óraadó
Fizika
Szeleczki István
Gyógypedagógus, közoktatási vezető, tagintézmény-vezető
Tassy Lilla
Of.:1.o.
Általános iskolai tanító, Napközis foglalkozás,
Virág Attila a felsős munkaközösség vezetője
Of.:6.o.
Biológia, Földrajz, Informatika, Osztályfőnöki,  Tanulószoba, Természetismeret
Garamvölgyi Luca (2015.10.01-től) Bogdán Hermina helyén
Erkölcstan, Irodalom, Magyar nyelv, Tanulószoba