Szülőknek


Tisztelt Szülők!


2018.02.06-09. között szülői értekezleteket tartunk! Megjelenésükre feltétlenül számítunk!


Üdvözlettel: A Ménteleki Általános Iskola tantestületeA KECSKEMÉTI VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISLOLA MÉNTELEKI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA HÁZIREND MELLÉKLETE


SZÜLŐK SZÁMÁRA KÉSZÜLT KIVONAT

1.1        Az iskola működési rendje


1.      Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától  tizenhét óráig vannak nyitva.
2.      Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.00. órától a tanítás végéig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején, legfeljebb 17 óráig, valamint az iskola által szervezett programok időtartama alatt biztosítja.
3.      Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30. óra és 7.45. óra között kell megérkezniük, hétfőnként 7.45-től minden reggel iskolagyűlést tartunk. Az iskolagyűlésen való részvétel minden diák számára kötelező!
4.      Az iskolában a tanítás reggel 8.00. órakor kezdődik. Ettől eltérően az első tanítási órát („nulladik órát”) 7.05. órától kezdve is meg lehet tartani az iskolai szülői szervezet, valamint az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével. Az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét minden tanév elején, a tantárgyfelosztás összeállításakor kell kikérni.  A tanulók 7.50-kor elfoglalják helyüket és felkészülnek a tanítási órára.
5.      A tanítási órák ideje negyvenöt perc
6.      Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA
AZ ÓRA IDŐPONTJA
0. óra
7.05 – 7.50
1. óra
8.00 – 8.45
2. óra
8.55 – 9.40
3. óra
10.00 – 10.45
4. óra
10.55 – 11.40
5. óra
11.50 – 12.35
6. óra
12.45 – 13.30
7. óra
13.50 – 14.35
8. óra
14.45 – 15.30
9. óra
15.40 – 16.25

7.                      A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő – személyes, vagy írásbeli  kérésére az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. 
12.   Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra a tagintézmény-vezető adhat engedélyt.
13.   Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik, a bejáratnál kifüggesztett ügyintézési rend szerint.
14.   Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
15.   A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit kizárólag csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják.
16.   Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők, ellenőrzést végzők, vagy az iskolával egyéb jogviszonyban lévő személyek (pl. takarítók, karbantartást végző személyek) tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre a tagintézmény vezetőjétől engedélyt kaptak.
17.   Az iskolában való tartózkodás rendje a szülők számára:
      tanítási napokon a szülők reggel ¾ 8-ig tartózkodhatnak az intézményben
(kivétel pl. nyílt napok, pedagógus személyes megkeresése, ebéd befizetés);
      az utolsó óra vége előtt az aulákban várhatják gyermeküket;
      délutáni foglalkozásokról (pl. napközi, szakkör, stb.) órarendben rögzített időpont végén vihetik el gyermekeiket, vagy írásban kérhetik a 16 óráig tartó iskolában tartózkodás alóli felmentést. A szülő tanév elején nyilatkozok a tanuló várható érkezésének és távozásának időpontjáról, illetve arról, hogy a tanuló önállóan vagy kísérővel közlekedik.
A szülők a tanítási idő alatt - ügyek intézése céljából - az igazgatói irodában, ill. iskolatitkári szobában tartózkodhatnak;Az intézmény adatai

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető: Szalayné Mónus Ildikó 
E-mail: vasarhelyi@kecskemeti-vasarhelyi.sulinet.hu
Postacím:  6000 Kecskemét, Alkony u. 11.
Telefonszám: 06/76/493-145
Fax: 06/76/493-146 

Ménteleki Általános Iskola

Tagintézmény-vezető: Szeleczki István
szeleczki.istvan@kecskemeti-vasarhelyi.sulinet.hu   
* 6000 Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti út 41.
(-fax: 76/417-776;

:E-mail: mentelek@kecskemeti-vasarhelyi.sulinet.hu