Történet

Pusztai népiskolák (1856-1876)
Római katolikus felekezeti irányítás és felügyelet alatt mű­ködtek:
1. Alsó-csődör (Ma Méntelek) — Létesült: 1856. novemberében bérépületben Tanítók: 1856-1874 - Bállá István 1874-1876. - Benkő István 

További pusztai népiskolák:

2. Felső-Szentkirály — Létesült: 1856. dec. 1-én bérépületben Tanítók: 1856-1859 — Selem Antal 1859- 1860 - Bité László 1860- 1876 — Hegedűs József

3. Monostor-puszta - Létesült: 1856. dec. 15-én bérépületben Tanítók: 1856-1857 — Kovács Géza 1857-1861 — Dvorcsák Antal 1861- 1868 - Kerekes József 1868-1870 — Simonyi Antal 1870-1872 — Faragó Sándor 1872-1874 — Benkő István 1874-1876 - Gömöry Mihály

4. Alsó-szentkirály — Létesült: 1857. jan. 1-én bérépületben Tanítók: 1856-1874 — Heiter József 1874-1875 - Csordás Mihály 1876-ban — Minké Béla 38

5. Gátér (Csak fél évig működött) - Létesült: 1857. jan. 1-én bérépületben Tanító: 1857-ben Kmeth József

6. Szentlőrinc (Gátér helyett) — Létesült: 1857. nov.-ben a kát. egyház épületében Tanítók: 1857-1859 — Kmeth József 1859-1863 - Bures Antal 1863-1870 — Faragó Sándor 1871-1876 - Ismeretlen*

7. Városföld - Létesült: 1857. szept. 1-én bérépületben Tanítók: 1857-1859 — Dvorcsák Antal 1859-1876 — Ruska János

8. Halesz — Létesült: 1857. nov.-ben bérépületben Tanítók: 1857-1859 - Kiss Mihály (h. tanító) 1859- 1860 - Hegedűs József 1860- 1867 — Bité László 1867-1876 — Lőrincz István

9. Felső-Alpár - Létesült: 1870. okt. 1-én bérépületben Tanítók: 1870-1871 — Tóth Gyula 1871-1876 — Fincziczky József

Forrás: http://mek.oszk.hu/13000/13084/13084.pdf
Horák Béla:
TANYAI (PUSZTAI) NÉPOKTATÁS
KECSKEMÉT VÁROS KÜLTERÜLETÉN
( 1856- 1896)Méntelek kert-város. Kecsemét kertvárosi része, darabja, s ez a város-közelség, a települést körülvevő kiterjedt, ám egyre pusztuló, átalakuló szórvány tanyavilág egykor és ma is meghatározója, befolyásolója volt és maradt életünknek s az oktatás, nevelés folyamatainak. Az 1800-as években éppen a külterületi, iskolázatlan lakosság oktatásának szükségessége hívta életre az első tanyai iskolákat. Az 1856. novemberében Alsó- és Felső-Csődörön (a mai Méntelek területén) Balla István és Beregszászi Dániel tanítók vezetésével, bérelt tanyaépületekben indult a tanítás – a mezőgazdasági munkákhoz és a tanulók képességeihez igazodva. A kis iskolaszobákban tanuló gyerekek sokszor fél- vagy egy órát is gyalogoltak az iskoláig. A pusztai oktatás 160. évfordulóján, 2006-ban városi ünnepség keretében haranglábat is avattak az iskola előtt – az első tanítók és tanulók emléke előtt tisztelegve.
Később, az 1930-as években Klebelsberg népiskola politikája nyomán Méntelek környékén is megépültek az első, már kifejezetten tanítás céljára létesített, vörösfenyő padlós tanyai iskolák, melyek közül némelyikben pl. Felső Ménteleken még a 70-es években is folyt technika tanítás.
A jelenlegi „központi”  iskola 1959-ben kezdte meg működését. Azután a későbbi években tornaterem, óvoda épült, bővült és alakult az iskola – köszönhetően az élén álló, elkötelezett vezetőknek és az iskoláért tenni akaró és tudó segítőknek.  Jelentős előrelépés volt, amikor részben pályázati forrásból 2010. decemberében átadásra került az új épületszárny – ezzel megszűnt az osztályok vándorlása, a szükségtantermekben folyó tanítás.
Eddig a tények. Az épület azonban csupán tér. Otthonos és ismerős, az iskolai élet fontos tere, ahol egy sokszínű közösség lakik. Ettől aztán élő, élettel teli tér lesz. Olyan, ahol múlt és a jelen találkozik. A múlt azért, mert hozzánk tartozik. A jelen meg azért, mert a közösségben újabb történetek íródnak, hagyományok születnek. Azután lassan mindennapjaink és ünnepeink részévé válnak az örökölt és megteremtett hagyományok. Illenek hozzánk, ahogy mi is beleillünk a tájba. Az otthonosba és ismerősbe. A harmadik osztály. Vagy a negyedik. A galagonya és kökény bokrok, meghajlott hátú nyárfák közé. A szélhordta dombok aranyhomokos lejtőire. Vagy épp a rétekre. A hullott lombba. Ez a táj persze nem a miénk. Nem szerepel a leltárban. Kölcsön kaptuk csak. Igyekszünk is vigyázni rá. Hol jobban, hol meg rosszabbul. Ha megértjük, ha megéljük: talán jobban megy.

A Ménteleki Iskola nem nagy. A lakosság sem nő ezer fölé régóta. A „központ” fejlődése is mértéktartó. Sajnos ma is sok a nélkülöző, szegény család. Az alacsonyan iskolázott szülő. Éppen ezért fontos a személyre szabott gondoskodás, az odafigyelés. Fontos, hogy mindenki fontos legyen. A tehetség és a nagy küzdelmek árán kicsit lépő gyerek. Az ellenőrzőt aggódva kinyitó szülő. Fontos, hogy utat találjunk egymáshoz. Legyen jó szavunk. A többi már tudomány, felkészültség és kompetencia, no és persze hit kérdése. Hiszen itt, ahol az iskola nem csak intézmény, de „élet-központ” minden kapcsolat és kapcsolódás, dicséret és kritika, esemény értelmet és jelentőséget nyer a ménteleki közösség terében is, ahogy a ménteleki térben zajló események is bejönnek az ódon csapóajtók mögé. Oda, ahol egykori diákjaink és tanáraink lelkének egy darabját is őrzik még a tablók, s ez a darabka néha visszahozza őket messziről a régi folyosóra– felidézni a múlt időt.

http://mek.oszk.hu/13000/13084/13084.pdf

Főbb paraméterek: 

HRSZ.: főépület
10642
Sportpálya:
10633/15
Alapítás éve:
1856. 11. 15. (Alsó és Felső Csődör)
Jelenlegi épület építési éve:
1958.
Tornaterem építési éve:
1985.
Melegítő konyha építési éve:
1981.
Faház építési éve:
1983.
Új épület építési éve:
2010.
Fűtéskorszerűsítés kivitelezési éve:
2008.
Világítás korszerűsítés:
2007.
Alapterület:
Régi épületszárny:
Számítástechnika:
33
Tanári fogadó
12,4
Előtér 1.
52,8
Posta
7
Szélfogó/közlekedő
7
Folyosó
94,6
Tanterem1
50
Tanterem2
52
Tanterem3
52
Tanterem4
52
Tanterem5
51
Hátsó közlekedő
30,6
Szertár1
5
Szertár2
5
Kazánház
4
Szertár3
17,5
Fejlesztő
13
Étkező
42
Konyha
36

616,9
Új épületrész
Aula2
45
Tanterem1
52
Tanterem2
52
Tanterem3
52
Szélfogó
44
Mosdó1
8
Mosdó2
4,3
Mosdó3
9
Összesen:
266,3
Emelet
Irattár
18
Közlekedő
18
Gazdasági
6
Lépcső
6
Tanári
64
Mosdó1
2
Mosdó2
2
Teakonyha
2
Összesen:
118
Tornaterem:
288
Faház (könyvtár):
75
Műhely
37
Sportpálya (salakos)
800
Sportpálya körüli zöldfelület
2400
Teljes zöldfelület:
9200
Aszfaltos kosárpálya
420

Tanulói férőhelyek száma: 180 fő